прДБН В.2.5-ХХ-20ХХ С. 113 ч5

Часть 5

ВИКИДИ ПОВІТРЯ В АТМОСФЕРУ 

10.1 Повітря, що викидається в атмосферу із систем місцевих відсмоктувачів та загальнообмінної вентиляції виробничих приміщень, яке містить у собі забруднюючі шкідливі речовини (далі - "пилогазоповітряна суміш"), слід очищувати. Крім того, необхідно розсіювати у атмосфері залишкову кількість шкідливих речовин. Оцінку екологічності проектних рішень систем слід проводити згідно з вимогами ДБН А.2.2-1, у населених пунктах повинні виконуватися вимоги ДСП 201, а на робочих місцях – вимоги ГОСТ 12.1.005. Відповідно до методики ОНД-86 слід розраховувати концентрації шкідливих речовин в атмосфері від вентиляційних викидів систем місцевих відсмоктувачів та загальнообмінної вентиляції виробничих приміщень з урахуванням фонових концентрацій від інших викидів, які не повинні перевищувати:

а) гранично допустимих максимальних разових концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів (далі – ГДКп), які встановлені санітарними нормами, або 0,8 ГДКп у зонах санітарно-захисної охорони курортів, великих санаторієв, будинків відпочинку та у зонах відпочинку міст, або менших величин, які встановлені для даного об’єкту. Для шкідливих речовин з неустановленими максимально разовими концентраціями у якості ГДКп слід приймати середньодобові гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів;

б) 0,3 гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин для робочої зони виробничих приміщень (далі – ГДКw,z) у повітрі, яке надходить до приміщення виробничих та адміністративно-побутових будинків через приймальні прилади, вікна, що відчиняються, та прорізі, що застосовуються для притоку повітря.

10.2 Допускається не передбачати очищення викидів пилогазоповітряної суміші із систем з природним спонуканням, а також із систем з механічним спонуканням від вентиляційних джерел малої потужності за умови дотримання вимог 10.1 або якщо очистка викидів не потрібна відповідно до розділу «Охорона атмосферного поітря від забруднення» проекту за ДБН А.2.2-3.

Визначення концентрації шкідливих речовин у атмосфері від вентиляційних джерел малої потужності слід виконувати згідно з додатком Х.

10.3 Розсіювання у атмосфері шкідливих речовин із систем аварійної вентиляції треба проектувати за даними технологічної частини проекту.

10.4 Викиди пилогазоповітряної суміші із систем вентиляції виробничих приміщень з механічним спонуканням необхідно передбачати крізь труби та шахти, що не мають зонтів, вертикально уверх із систем:

а) загальнообмінної вентиляції із приміщень категорій А та Б або із систем, які видаляють шкідливі речовини 1, 2 класів небезпеки та речовини з неприємним запахом;

б) місцевих відсмоктувачів шкідливих речовин, речовин з неприємним запахом та вибухонебезпечних сумішей.

10.5 Викиди пилогазоповітряної суміші у атмосферу із систем вентиляції виробничих приміщень слід розташовувати за розрахунком або на відстані від приймальних пристроїв для зовнішнього повітря не менше 10 м по горизонталі або на 6 м по вертикалі при горизонтальній відстані менше 10 м. Крім того, викиди із систем місцевих відсосів шкідливих речовин необхідно розташовувати на висоті не менше 2 м над покрівлею більш високої частини будинку, якщо відстань до її виступу менше 10 м.

Викиди із системи аварійної вентиляції слід розташовувати на висоті не менше 3 м від землі до нижнього краю отвору.

10.6 Відстань від джерел викиду системами місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечної парогазоповітряної суміші до найближчої точки можливих джерел спалаху (іскри, гази з високою температурою та інш.), , м, слід приймати, не менше:

, (5)

де - діаметр гирла джерела, м;

- концентрація горючих газів, парів, пилу у гирлі викида, мг/м3;

- концентрація горючих газів, парів та пилу, мг/м3, що дорівнює 10 % їхньої нижної концентраційної межі поширення полум’я (0,1∙ СНКМП) за ГОСТ 12.1.044.

10.7 Викиди із систем витяжної вентиляції необхідно улаштовувати окремими, якщо хоч би в одній із труб або шахт можливо відкладання горючих речовин або якщо при змішанні скидів можливо утворення вибухонебезпечних сумішей.

Допускається об’єднання таких скидів в одну трубу або шахту, передбачаючи при цьому вертикальні розділки з класом вогнестійкості ЕI 30 від місця приєднання кожного повітроводу до гирла.

 

Контакты

тел.: (050) 769-43-72

тел.: (067) 499-51-74

тел.: (093) 258-52-66

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

.