прДБН В.2.5-ХХ-20ХХ С. 113 ч4

Часть 4

ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ

9 ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ

9.1 Систему холодопостачання для охолодження повітря та води слід проектувати із застосуванням природних та штучних джерел холоду.

В якості природного джерела холоду застосовують зовнішнє повітря:

а) у теплий період року у районах з посушливим кліматом (південна атлантико-континентальна та середземноморська кліматичні області) у приладах прямого та непрямого (двохступеневого) випарного охолодження;

б) у перехідний та холодний періоди року для асиміляції теплонадлишків у приміщеннях, а також для охолодження холодоносія (вода, водяний розчин етиленгліколю тощо) у поверхневих повітроохолоджувачах.

Як штучні джерела холоду застосовують:

а) компресійні холодильні машини з роторними, спіральними, гвинтовими та відцентровими компресорами; поршневі компресори рекомендується застосовувати при реконструкції та розширенні існуючих холодильних центрів з поршневими компресорами, а також у схемах з низькотемпературним холодом (двухступінчаті компресори);

б) бромисто-літієві абсорбційні холодильні машини.

в) хладонове обладнання безпосереднього охолодження (окремого типу, моноблоки тощо).

9.2 Допускається приєднувати будівлі до системи ценралізованного холодопостачання.

9.3 Для систем холодопостачання передбачають не менше двох холодильних машин або однієї машини з двома та більше холодильними циклами, які забезпечують не менше 50 % холодопродуктивності холодильної машини. Допускається застосовувати одну холодильну машину потужністю до 500 кВт з регульованою холодопропродуктивністю, яку можна зменшити регулюванням на 75 % та більше.

9.4 Резервні холодильні машини допускається застосовувати для систем кондиціонування, які працюють цілодобово, або згідно із завданням на проектування.

Для систем холодопостачання, які забезпечують цілодобове, сезонне або цілорічне підтримання заданих параметрів повітря в кондиціонованих приміщеннях, з підвищеними вимогами надійності роботи обладнання (апаратні, серверні, обчислювальні центри тощо), допускається передбачати 100 % резервування джерел холоду.

9.5 Утрати холоду при його транспортуванні в системі холодопостачання (охолодження) не повинні перевищувати 7 % холодопродуктивності джерела холоду.

9.6 Для систем холодопостачання слід застосовувати компресійні холодильні машини, які працюють на екологічно безпечних холодоагентах.

При збільшенні потужності або реконструкції існуючих холодильних машин із озононебезпечними фторвмісними холодоагентами, такими як R12, R22 тощо, з 2015 р. їх слід замінити на екологічно безпечні.

9.7 Максимальну та мінімальну температуру, а також якість води (розчину), який подають у випарні та конденсаторні контури холодильних машин, слід приймати згідно з технічними вимогами до машин.

Температуру кипіння холодоагенту в кожухотрубних випарниках (із закипанням агенту в міжтрубному просторі), при охолодженні води без домішок, що знижують температуру її кристалізації (замерзання), як холодоносія, слід приймати не нижче плюс 2 °С, а для інших конструкцій випарників – не нижче мінус 2 °С. При цьому температуру зворотної холодної води на вході в холодильну машину слід приймати та забезпечувати за будь-якого режиму експлуатації системи охолодження не нижче плюс 5 оС.

9.8 Холодильні машини слід розташовувати у приміщеннях для холодильного обладнання. Холодильні машини компресійного типу з холодоагентом «хладон» при вмісту масла у будь-якій із холодильних машин 250 кг та більше не допускається розташовувати у приміщеннях виробничих, громадських та адміністративно-побутових будівель, якщо над ними або під ними є приміщення з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей.

У житлових будинках, закладах охорони, будинках для людей похилого віку та інвалідів, дитячих навчально-виховних закладах, навчальних закладах та готелях не допускається розташовувати холодильне обладнання з холодоагентом «хладон» продуктивністю по холоду однієї одиниці обладнання більше 200 кВт, якщо над їхнім перекриттям або під підлогою є приміщення з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей.

Автономні моноблочні кондиціонери, а також автономні кондиціонери роздільного типу допускається розташовувати у будівлях та приміщеннях різного призначення, крім приміщень, у яких не допускається рециркуляція, за виключенням приміщень згідно з 7.4.5.

Зовнішні блоки автономних кондиціонерів роздільного типу потужністю по холоду до 12 кВт допускається розташовувати на незасклених лоджіях, відкритих сходових клітках, критих переходах. При цьому необхідно забезпечувати шумозахист, а також відвід конденсату.

Розташування холодильного обладнання висотних житлових і громадських будівель слід здійснювати згідно з ДБН В.2.2-24.

9.9 Холодильне обладнання компресійного типу з поверхневими повітро-охолоджувачами (прямого випарування хладону), контактними повітроохолоджу-вачами, кондиціонери автономні моноблочні, кондиціонери роздільного типу та з регульованим об’ємом хладону допускається застосовувати:

а) для приміщень, в яких не застосовується відкритий вогонь;

б) для приміщень, в яких не допускається рециркуляція повітря, окрім приміщень згідно з 7.4.5;

в) якщо маса хладону при аварійному викиді його із контуру циркуляції в кожне з приміщень, яке обслуговують, не перевищує допустимої аварійної концентрації (ДАК) на 1 м3 витрати зовнішнього повітря, яке подають у приміщення системою припливної вентиляції, або на 1 м3 об'єму приміщення при відсутності загально-обмінної припливно-витяжної вентиляції. Значення ДАК складає: для хладону типів R22, R123, R407a, R134a – 360 г/м3, для хладону типу R410A – 410 г/м3. За наявності санітарно-епідеміологічного висновку допускається приймати ДАК за даними виробника хладону.

У приміщеннях, в яких маса хладону при аварійному викиді може перебільшувати ДАК, а також при відсутності загальнообмінної вентиляції у приміщеннях з постійним перебуванням людей слід установлювати датчики концентрації хладону з аварійною сигналізацією.

9.10 Холодильне обладнання з холодоагентом «аміак» допускається застосовувати при реконструкції для холодопостачання систем кондиціонування виробничих приміщень, розташовуючи обладнання в окремих будівлях, прибудовах або окремих приміщеннях одноповерхових виробничих будівель. Конденсатори та випарники допускається розташовувати на відкритих майданчиках на відстані не менше 2 м від стіни будівлі.

Застосування поверхневих повітроохолоджувачів з холодоагентом «аміак» не допускається.

9.11 Компресійні та абсорбційні холодильні машини слід застосовувати для роботи за циклом теплового насосу при технічному та економічному обґрунтуванні або відповідно до завдання на проектування.

9.12 Бромисто-літієві холодильні машини слід розташовувати на відкритих майданчиках; допускається розташовувати бромисто-літієві холодильні машини в окремих будівлях або в окремих приміщеннях будівель різного призначення.

9.13 Пароежекторні холодильні машини слід розташовувати на відкритих майданчиках або у виробничих будівлях.

9.14 Приміщення, в яких розташовані бромисто-літієві та пароежекторні холодильні машини та теплові насоси з холодоагентом «хладон», необхідно відносити до категорії Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а з холодоагентом «аміак» – до категорії Б. Зберігання масла треба передбачати в окремому приміщенні.

9.15 Гирло випускних труб для хладону із запобіжних клапанів слід виводити не менше ніж на 2 м вище вікон, дверей та повітроприймальних отворів та не менше ніж на 5 м вище рівня землі. Випуск холодоагенту необхідно спрямовувати уверх.

Гирло випускних труб для аміаку слід виводити на висоту не менше ніж на 3 м вище покрівлі.

9.16 У приміщенні холодильного обладнання необхідно передбачати загальнообмінну вентиляцію, розраховану на видалення надлишків теплоти.

При цьому слід передбачати системи витяжної вентиляції з механічним спонуканням для забезпечення не менше:

а) 3-х кратного, а в разі аварії – 5-ти кратного повітрообміну за 1 годину при застосуванні хладону;

б) 4-х кратного, а у разі аварії – 11-ти кратного повітрообміну за 1 годину при застосуванні аміаку.

9.17 Для системи оборотного водопостачання слід, як правило, застосовувати закриту вентиляторну градирню та поверхневу вентиляторну градирню. Відкриту вентиляторну градирню допускається застосовувати для роботи в теплий період року.

9.18 Параметри зовнішнього повітря для розрахунку конденсаторів з повітряним охолодженням, вентиляторною градирнею слід приймати з урахуванням місця їхнього розташування (у тіні, на сонці, на плоскій покрівлі тощо), але не менше розрахункових параметрів зовнішнього повітря для систем, залежних від систем холодопостачання.

 

Контакты

тел.: (050) 769-43-72

тел.: (067) 499-51-74

тел.: (093) 258-52-66

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

.